4. 2. 2020

XPS: Jak vytvořit cvičení a jaký může být jeho obsah

Profesionální software XPS network vznikl na základě potřeb a zkušeností pro řízení tréninků a Fotbalová asociace České republiky jej využívá při práci s mládeží na úrovni Regionálních fotbalových akademií i mládežnických reprezentací.

Jednou z funkcí softwaru je i tvorba vlastních tréninkových cvičení. Tomu se věnuje i video návod níže. Co vše video obsahuje? 

  • jak vytvořit strukturu cvičení
  • jak vytvořit cvičení
  • jak vložit obrázek do cvičení
  • jak vložit video do cvičení
  • jak vložit něco z Playbooku do cvičení
  • jak vložit jako obsah cvičení PDF
  • jak vložit jako obsah cvičení cokoliv z webu
  • jak sdílet cvičení se sportovcem
  • vymazal jsem si cvičení?
  • jak vytvořit jednotnou šablonu pro cvičení